Disclaimer & Contact

MeteoTilburg is een privé initiatief en het resultaat van de uitoefening van een hobby. De gebruikte apparatuur is bedoeld voor de consumentenmarkt, niet failsafe uitgevoerd en er zijn geen maatregelen getroffen de website onafgebroken beschikbaar te kunnen houden. Daarnaast betreft de data een zeer specifieke lokatie in Nederland.

Neem daarom geen belangrijke beslissingen op basis van de gegevens die MeteoTilburg publiceert.

MeteoTilburg kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden danwel aansprakelijk worden gesteld voor ongewenste resultaten die voortkomen uit beslissingen die op basis van gegevens afkomstig van www.MeteoTilburg.nl zijn genomen. Dit geldt ook voor data afkomstig van externe bronnen die door MeteoTilburg worden gepubliceerd.

Voor nadere informatie of opmerkingen, neem uitsluitend via e-mail contact op met Yveau.

Weather Underground

Het Weer Actueel

weer